AANbod

Een school waar een eerlijke en open cultuur is en waarbij vertrouwen, verbinding en veiligheid voorop staat? Dat klinkt toch heerlijk om op zo’n school te werken?
Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat gelukkige leerkrachten honkvaster zijn en dat leerlingen in de klas bij gelukkige leerkrachten een hoger leerrendement laten zien dat leerlingen in de klas bij minder gelukkige leerkrachten.

Ik help jou om binnen jouw team die eerlijke en open cultuur te creëren waarin het werkgeluk hoog ligt!

Hoe ziet dat eruit?
Dat bepalen we tijdens een kennismakingsgesprek wat we met jou als schoolleider, samen met een teamlid voeren.
Ik zal veel vragen stellen en zo komen we tot de wensen en concrete doelen van jullie organisatie.

Voor de start van het traject starten we met een nulmeting, waar het hele team aan deelneemt. Aan het einde van het traject vindt er nog een meting plaats om te zien wat het traject heeft opgeleverd.

In de trainingen is er altijd aandacht voor communicatie, samenwerken, verbinden en autonomie. Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillende werkvormen waarbij er zeker ook bewogen wordt!

Starten met een heel team, of alleen het MT?
Een touch-up, omdat er eigenlijk al heel veel goed gaat en er een fijne sfeer hangt, maar er nieuw personeel bij komt? Kan ook! Ik kom langs op school en samen maken wij een vliegende (her)start!

Via onderstaande buttons kom je bij de verschillende trainingen terecht. Dit zijn trainingen om je een beeld te geven van de mogelijkheden.
Elke training blijft maatwerk, dus na een kennismakingsgesprek leggen we de definitieve inhoud vast. 
Maatwerk betekent ook dat ik kijk naar welke expertise er nodig is en welke personen hier goed bij past. Dit betekent dat ik regelmatig samenwerk met andere trainers. Samen kom je tenslotte verder dan alleen! Dit wordt uiteraard van te voren met de opdrachtgever besproken. 

Leer-Krachtig Kiezen

 

AAN! Vrouwencirkel

 

Feedback

 

Effectieve communicatie 

Team Touch-up

 

Pedagogisch klimaat